Transports -

:

J?ras transports.

P?rvad?jumu nodro?in??anai j?ras transportam ir daudznoz?res saimniec?ba, kas sast?v no:
- flotes,
- j?ras ostas,
- remonta r?pn?cas.

At??ir?b? no ku?o?anas veida j?ras p?rvad?jumu sad

[13 K]