реферат «Расчёт статически неопределимой рамы методом сил на ЭВМ»

Вид:реферат

Описание

Скачать бесплатно [45 K]

Задача №2.

Розкрити статичну невизнучуваність рами, реалізувати метод сил на ЕОМ. та побудувати епюри внутрішніх зусиль, підібрати двотавровий переріз рами.

Розв'язування.

Визначаємо ступінь статичної невизначуваності рами (мал. а):

0x01 graphic
раз ст. невизн. (3 в'язі зайві)

Вибираємо основну систему (мал. б).

Будуємо еквівалентну систему (мал. в).

Записуємо канонічне рівняння

0x01 graphic

а). будуємо вантажний стан (мал. г) і епюри Qр (мал. д) та Мр (мал. е).

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

б). будуємо три одиничних допоміжних стани (мал. є,ж,з) і одинични епюри для них.

Для деформаційної перевірки вибираємо нову основну систему (мал.іі) і будуємо епюру М4.

Для визначення переміщення ”Вгор., будуємо одиничний допоміжний стан (мал.ім) і епюру для нього М5.

Готуємо числові данні для ЕОМ:

Ступінь статичної невизначуваності n=3;

Кількість ділянок - 4;

Інтенсивність нагрузок 0x01 graphic

Дожини ділянок 0x01 graphic

Відносна жорсткість 0x01 graphic

Розширена матриця згинальних моментів 0x01 graphic

Вантажні згинальні моменти 0x01 graphic

Матриця 0x01 graphic

Маємо результати:

За отриманими даними будуємо епюри Qр (мал. к) та Мр (мал. л).

Виконуємо статичну перевірку правильності розв'язання задачі (перевіряємо рівновагу вузлів):
В

180

0x01 graphicK


180

Користуючись методом вирізання вузлів визначаємо повздовжні сили Ns (мал. м) в характерних перерізах:

126


В Ns3 0x01 graphic

0x01 graphic0x01 graphic


135 0x01 graphic


Ns2

13. Небезпечний переріз, переріз в якому Ммах=198 кН м.

Із умови міцності за нормальними напруженнями знаходимо осьовий момент опору відносно нейтральної лінії Z:

0x01 graphic

15. Підбираємо двотавровий переріз рами для якого має бути WZ=1235,5 см3. За таблицями сортамента знаходимо що міцним є двотавр №50, для якого WZтабл.=1235,5 см3.

Двотавр №50: WZтабл.=1235,5 см3, h=500 мм, b=170 мм, d=10 мм, t=15,2 мм.


RE


(RE

)X3P=240 кН P=240 кН P=240 кН

q=40 кн/м D XD q=40 кн/м D (XD)X2 q=40 кн/м D EВ С Е В С Е В С

3м 3м 1,5м (YD)X1 3м 3м 1,5мYD6м 6м

2,5EJ K 2,5EJ К

А XA A А (XA)р=240 кН


mA (mA)р=-1440 кН мYA (YA)р=240 кН

мал. а). мал. б). мал. в). мал. г).


6

3240 2400 720 0 0 6 0 0 D X2=1
720 X1=1еп. «Qp», (кН) еп. «Мр», (кН м) «М1» «М2»XA=0 XA= -1
240 1440 6 6mA=6 mA=6

YA= -1 YA= -1

мал. д). мал. е). мал. є). мал. ж).RE= -2/3Х3=1 126 1261 1 1


7,5 1 XD=0 X5=1 0 0 96 960 0 135

1,5 X1=1 114 114

7,5 4,5 YD=2/3«М3» «М4» «М5» еп. «Qs», (кН)
ХА=0 m=1 XA=1 XA= -1
7,5 1 6 105mA= -7,5 mA= -6

YA=1 YA=0

мал. з). мал. і). мал. й). мал. к).


6

3240 2400 720 0 0 6 0 0 D X2=1


назад |  1 2  | вперед